Planningsapplicatie voor onderwijs wint prestigieuze awards

Ballistix.digital valt in de prijzen! Tijdens de Feweb Awards 2023 sleepten we zowel de Digital Impact-award als de App Champ of the Year-award in de wacht met ons digitaal platform dat het inplannen van leerkrachten vereenvoudigt.

In samenwerking met het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO) en Digipolis Antwerpen, ontwikkelde Ballistix.digital het Intelligent Assisted Planning Platform, dat nu in de prijzen valt op de FeWeb Awards. Deze awards worden uitgewerkt door FeWeb, de federatie voor webbedrijven. De jury loofde de strategie, waardecreatie, gebruiksvoordeel en innovatieve karakter van het project.

De applicatie heeft een grote impact op de manier waarop meer dan 6500 leerkrachten en ondersteunend personeel worden ingepland.Steven Ceuppens, projectleider binnen het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, beaamt dat: "Het Intelligent Assisted Planning Platform heeft de capaciteitsplanning voor schooldirecties sneller, efficiënter en haast foutloos gemaakt. Het heeft de ambitie het het complex kluwen van personeelsplanning te automatiseren door de grenzen van de lokale scholen te overstijgen en houdt overzicht van vakantiestelsels, onderwijsbrede regelgeving en de beschikbare middelen."

Het project werd meegefinancierd door het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Met het PIO creëert de Vlaamse Regering extra mogelijkheden om samen met ondernemingen de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.

Een uitdaging van Vlaams kaliber

Dagelijks ondersteunt het Stedelijk Onderwijs Antwerpen bijna 55.000 studenten in hun ontwikkeling van kennis en sociale vaardigheden. Een uitdaging voor meer dan 6.500 docenten en ondersteunend personeel.Deze werknemers worden jaarlijks ingepland op basis van de door Vlaanderen ter beschikking gestelde middelen en uren. Tot voor kort beheerden de schooldirecties deze vanuit hun eigen planningskamers en spreadsheets bij gebrek aan een centraal platform. Dat leidde vaak tot leerkrachtentekorten, dubbele roosters en complexe rapportering. Het Intelligent Assisted Planning Platform, ontwikkeld door Ballistix.digital in nauwe samenwerking met Digipolis, heeft deze problemen aangepakt door de planning van de gehele scholenkoepel te centraliseren in één op maat gemaakte applicatie.

De kracht van Intelligent Assisted Planning

Deze innovatieve applicatie biedt schooldirecties de mogelijkheid om:

  • Leerkrachten eenvoudig en overzichtelijk in te plannen.
  • Planningsfouten en dubbele opdrachten te detecteren en te voorkomen.
  • Rekening te houden met verlofstelsels en regelgeving.
  • Gegevensverzameling te centraliseren in één eenvoudige tool.
  • Te rapporteren naar Wis@d, dat de rapportering naar de Vlaamse Overheid automatiseert.

Het platform heeft de capaciteitsplanning voor schooldirecties sneller, efficiënter en foutloos gemaakt. Leerkrachten worden nu ingepland via een intuïtief drag-and-drop systeem, waardoor het proces snel en overzichtelijk verloopt. Planningsfouten behoren tot het verleden, dankzij automatische suggesties en foutmeldingen.

Bovendien maakt het platform een einde aan handmatige dataverwerking door automatische rapportering rechtstreeks naar Wis@d te sturen, het administratiepakket gekoppeld met de Vlaamse overheid.

Een unieke aanpak

Dit digitale project is van een ongezien kaliber, waarin een groot aantal scholen voor het eerst samenwerkt op één platform. De aanpak van Ballistix.digital begon met een focus op design en gebruiksvriendelijkheid, geïnspireerd door uitgebreide workshops met alle stakeholders. ​​​​Na grondige tests en feedback van verschillende schooldirecties werd de interface aangepast voordat het platform werd gecodeerd en geïmplementeerd. Na twee jaar van testen en optimaliseren, is de gehele scholenkoepel sinds dit schooljaar (2023-2024) volledig operationeel met het Intelligent Assisted Planning Platform.

Een planningstool als deze geeft de scholen van morgen ruimte om tijd te besteden aan zaken die écht het verschil maken.
Steven Ceuppens Projectleider digitalisering en onderwijs bij AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Resultaten die spreken

De resultaten van het platform zijn indrukwekkend:

  • Snellere en efficiëntere planning van leerkrachten.
  • Eliminatie van planningsfouten dankzij automatisering.
  • Automatische dataverwerking en rapportage naar Wis@d.

Met deze planningstool kunnen scholen zich nu richten op zaken die er echt toe doen en worden de talenten van leerkrachten maximaal benut.

Bovendien kan met de gegevens die nu worden verzameld door het platform, artificiële intelligentie in de toekomst een rol spelen in de verdere ondersteuning van het planningsproces.